# افغانستان

برگزاری مذاکره بیشتر در افغانستان به سبب افزایش درگیری ها در این کشور

با توجه به فاش شدن بسیاری از اطلاعات محرمانه کنفرانس های بین المللی درباره افغانستان ، نمی توان انتظار داشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید