افزایش اختلافات میان احزاب و مقامات حزب حاکم در اسپانیا

وزیردفاع اسپانیا به سبب نگرانی از افزایش اختلافات درون حزبی ازنامزدی برای جانشینی 'زاپاته رو' در حزب سوسیالیست منصرف شد.

کارمه چاکون وزیر دفاع اسپانیا روز پنجشنبه26 می در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: ازبیم ایجاد درگیری و بی ثباتی درحزب سوسیالیست و تضعیف قدرت خوسه لوئیس رودریگز زاپاته رو' نخست وزیر این کشور از نامزدی جانشینی وی در حزب صرف نظر کرده است.

زاپاته رو نخست وزیر و رئیس حزب سوسیالیست اسپانیا که حدود چهارماه پیش از ترس شکست سنگین درانتخابات سراسری ماه مارس سال 2012 از نامزدی دراین انتخابات اعلام انصراف کرد، اعضای حزب گمان کردند که کارمه چاکون وزیر دفاع یا ' آلفردو پرز روبالکابا'وزیرکشور ومعاون زاپاته رو جانشین وی خواهند شد و این موجب برخی اختلافات درون حزبی گردید.

چاکون دراین باره گفت که ازماه فوریه سال جاری قصد داشت که دراین انتخابات شرکت کند، اما با مشاهده وضعیت روزهای اخیر که شکست حزب سوسیالیست در انتخابات میان دوره ای و نزاع برسرتعیین نامزد انتخابات سراسری است، از تصمیم خود دراین زمینه صرف نظرکرده است.

به نظر می رسد که با کناره گیری کارمه چاکون ،پروسه تعیین نامزد انتخاباتی حزب سوسیالیست به پایان رسیده و روبالکابا از دیگر اعضای ارشد حزب سوسیالیست اسپانیا عهده دار این امرخواهد شد.

مشکلات درون حزبی ، حزب سوسیالیت حاکم اسپانیا درحالی ادامه دارد که احزاب اسپانیایی برای کسب قدرت همچنان یکدیکر را به کارشکنی و بی کفایتی در مهار بحران اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی متهم می کنند.

حزب سوسیالیست حاکم ، حزب مردم رقیب اصلی خود را به کارشکنی و ایجاد مانع در انجام اصلاحات انقباضی دولت برای مهار بحران اقتصادی این کشور متهم می کند و حزب مردم نیز بی تفاوتی در برابر مشکلات مردم را به سوسیالیستها نسبت می دهد و حزب چپ متحد، به این دو حزب برچسب دروغ گویی و کاهش رفاه اجتماعی را می زند.

لوئیس سوراتو ، کارشناس اسپانیایی در این زمینه گفت: دولت اسپانیا که به سبب ساختار ضعیف اقتصادی و به رغم تسهیلاتی که از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است، هنوز نتوانسته به طور کامل بحران مالی و مشکلات اقتصادی خود را ترمیم کند و همین امر مهمترین عامل اختلاف میان اعضای حزب حاکم و احزاب دیگر با زاپاته رو از یک سو و گسترش اعتراضهای مردمی از سوی دیگر شده است.

'ماریانو راخوی' رییس حزب مردم و اولین رقیب دولت اسپانیا نیز اوضاع کنونی اقتصاد اسپانیا را نابسامان توصیف کرده و دلیل آن را مدیریت اشتباه حزب سوسیالیست خواند .

نتایج برخی نظرسنجیهای انجام شده نیز حکایت از تضعیف جایگاه کنونی حزب سوسیالیست نسبت به حزب مردم دارند و افکارعمومی مردم اسپانیا نیز نارضایتی زیادی را از عملکرد دولت زاپاته رو از خود نشان می دهند که علت اصلی آن شرایط بحرانی اقتصادی این کشور است که آن را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

این در حالیست که کمیسیون اقتصادی اروپا روز پنجشنبه دولت اسپانیا را در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اش برای کاهش کسری بودجه این و مهار بحران اقتصادی ناتوان قلمداد و بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی انقباضی بیشتر تاکید کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید