طرح برنامه برای انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 احتراما،با توچه به بهار عربی و انقلاب مردم مسلمان در کشورهای عربی ؛طرح یک مجموعه برنامه مناسب با انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری پیشنهاد می شود. در این برنامه که هم به شکل تولیدی و هم به شکل زنده می تواند مورد اجرا قرار گیرد ما تلاش خواهیم کرد که علاوه بر ارائه نمایی کلی از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی از نظام مردمسالاری به معرفی دستاوردهای فکری و نظری ،اندیشه سیاسی و جناحهای حزبی در ایران بپردازیم.

 

- برنامه اول : انقلاب اسلامی ایران

 الف) انقلاب و دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی

ب) نقش مردم و به ویژه زنان در شکل گیری انقلاب وحمایت از جمهوری اسلامی

 

- برنامه دوم: نظام جمهوری اسلامی: الگویی برای کشورهای اسلامی

الف) معرفی نظام جمهوری اسلامی به عنوان الگوی مردم سالاری دینی و مقایسه آن با برخی نظامهای سیاسی دیگر مانند مشروطه سلطنتی (مانند انگلستان) دموکراسی لیبرال (مانند آمریکا) نظام کمونیستی (مانند چین)

 

- برنامه سوم: مفهوم ولایت فقیه و رهبری امت اسلامی

الف) واکاوی مفهوم ولایت فقیه در تفکرات اسلامی : باتکیه بر نظریه های نائینی و شیخ فضل الله نوری و امام خمینی

ب) رهبری و نقش آن در اداره امور براساس قانون اساسی - برنامه چهارم : انتخابات به عنوان نماد مردم سالاری(دموکراسی) در ایران الف) انتخابات مجلس ب) انتخابات ریاست جمهوری ج) انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری د) انتخاب نمایندگان شورای شهر

 

- برنامه چهارم : مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد حضور مردم در اداره امورکشور و یکی از قوای اصلی نظام جمهوری اسلامی

الف) معرفی و جایگاه مجلس

ب) نحوه انتخاب نمایندگان

ج)وظایف و اختیارات

 

 

- برنامه پنجم : شورای نگهبان : ناظر برتصویب و اجرای درست قوانین مدنی

الف)معرفی

ب) وظایف و اختیارات

 

- برنامه ششم : مجلس خبرگان رهبری نماد غیر دیکتاتوری بودن نظام جمهوری اسلامی

الف) معرفی وجایگاه این نهاد در حاکمیت

ب ) وظایف و اختیارات

 

- برنامه هفتم : مجمع تشخیص مصلحت نظام

الف ) معرفی و جایگاه این نهاد در حاکمیت

ب) وظایف و حوزه اختیارات

 

- برنامه هشتم : قوه قضائیه: یکی از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی

الف ) معرفی و جایگاه این نهاد در کشور

ب) وظایف و حوزه اختیارات

 

-  برنامه نهم: قوه مجریه یا نهاد ریاست جمهوری

 الف ) معرفی و جایگاه این نهاد در حاکمیت

ب) وظایف و حوزه اختیارات

 

 

- برنامه دهم: احزاب سیاسی و نقش رسانه ها در کشور به عنوان رکن چهارم دموکراسی

الف) نقش احزاب 1

1- احزاب راستگرا یا اصولگرایان

2- احزاب چپ یا اصلاح طلبان

ب) نقش رسانه ها

1- رسانه های دولتی

2- رسانه های خصوصی

 

- برنامه دوازدهم: نهادهای نظامی و بازدارنده

الف) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ب)ارتش

ج)نیروی انتظامی

د) بسیج و نیروهای داوطلب

 

 

                                                                                         باتشکر مسعود تدینی

                                                                                                20/6/1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید