تظاهرات ضد انگلیسی در آرژانتین

با مطرح شدن دوباره موضوع جزایر"مالویناسMalvinas که انگلیسی ها آن را"فالکند" می خوانند، خیابان های آرژانتین بار دیگر صحنه تظاهرات ضد انگلیسی و اعتراض به ادامه اشغال این جزایر توسط نیروهای انگلیسی شد.
اعضای گروه چپگرای"کوئبراچو"Koybracho در اعتراض به ادامه اشغال این جزایر توسط انگلیس ، تظاهراتی اعتراض آمیز در بوئنس آیرسBuenos Aires پایتخت آرژانتین برگزار کردند تا خشم خود را به رد درخواست آرژانتین برای مذاکره درباره جزایر "مالویناس" از سوی انگلیس ، نشان دهند .
معترضان آرژانتینی پس از اینکه دیوید کامرون ، نخست وزیر انگلیس درخواست برای مذاکره درباره جزایر مالویناس (فالکلند) را رد کرد ، پرچم انگلیس و نسخه هایی از روزنامه انگلیسی سان The Sun را به آتش کشیدند.
در این روزنامه از "کرستینا فرناندز " Cristina Fernandez de Kirchner، رییس جمهوری فرناندز خواسته شده بود از این جزایر دست بردارد.
کریشنر در نامه ای که در روز سوم ماه ژانویه برای کامرون نوشت از انگلیس خواست به استعمار خاتمه دهد و جزایر مالویناس را به آرژانتین بازگرداند.
رییس جمهوری آرژانتین گفت جزایر مالویناس در 8 هزار و 700 مایلی انگلیس واقع است.
وی خاطر نشان کرد که نیروی دریایی انگلیس ، آرژانتینی هایی را که از ابتدا در این جزایر زندگی می کردند، اخراج و مهاجران انگلیسی را جایگزین آنها کرده است.
کامرون ضمن رد درخواست " فرناندز " برای مذاکره ، گفت ساکنان این جزیره باید شخصادرباره آینده آن تصمیم گیری کنند.
کریستینا فرناندز ، در نامه سرگشاده به دیوید کامرون ، از انگلیس خواسته بود به استعمار پایان دهد و جزایر مالویناس را به صاحبان واقعی آن بازگرداند.
روزنامه انگلیسی سان ، مالکیت آرژانتین بر این جزایر را بی اساس دانست و نوشت ساکنان جزایر مالویناسMalvinas(فالکلندFalklands) تا زمانی که تصمیم نگیرند آرژانتینی باشند ، انگلیسی باقی خواهند ماند و آرژانتین باید از این جزایر دست بکشد .
آرژانتین بارها حق خود تاریخی حاکمیت خود را بر جزایر مالویناس در مجامع بین‌المللی اعلام کرده است.
چندی پیش نیز این کشور با انتشار بیانیه‌ای در سازمان یونسکو بر حق خود در خصوص حاکمیت بر جزایر مالویناس تاکید کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید