امضاء موافقتنامه ادغام فضای هوایی هفت کشور اروپایی

هفت کشور اروپایی روز پنج شنبه موافقتنامه ای مبنی بر ادغام فضای هوایی خود امضاء کردند.

این موافقتنامه میان پنج عضو اتحادیه اروپا -اتریش، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی و اسلوونی- و همچنین کرواسی و بوسنی به امضا رسید.

هدف این کشورها از ادغام فضای هوایی، کاهش هزینه های ترابری هوایی، کاهش بروکراسی و کاغذ بازیها ، کاهش فرآیندهای دست و پا گیر اداری و همچنین افزایش کارایی ترابری های هوایی اعلام شده است.

این اقدام همچنین گامی به سوی تحقق فضای هوایی واحد اتحادیه اروپا شمرده می شود.

سیم کالاس

 

Siim Kallas

کمیسر ترابری اتحادیه اروپا در این باره گفت: دستیابی به این موافقتنامه گامی مثبت در راستای بهبود مدیریت ترافیک هوایی شمرده می شود و برای کشورها و شرکتهایی که از این شیوه حمل و نقل استفاده می کنند بسیار سودمند خواهد بود. بدین ترتیب امضای این موافقتنامه چهارمین منطقه هوایی مشترک را در آسمان قاره اروپا به وجود آورد.

/ 0 نظر / 8 بازدید